AINA ZA BARUA

1. Barua za Kawaida: Hizi zinaweza kuainishwa kulingana na ratiba ya ufikishaji au sifa nyinginezo. Hizi zinajumuisha:

I. Barua za kipaumbele: Hizi ni barua zinazohitaji kutumwa haraka kuliko huduma za kawaida na zina gharama zaidi katika kuzituma.

II. Barua za bei elekezi: Hizi ni barua zinazotumwa bila gharama zaidi ya viwango vilivyowekwa na posta, gharama ambazo ni ndogo kuliko za Barua za Kipaumbele.

III. Barua zilizosajiliwa: Hizi ni barua zinazohitaji umakini kuzishughulikia kwa sababu ya ujumbe uliomo, ambao unaweza kuwa hawala ya fedha, Hawala ya Posta, hati za benki za kuidhinisha malipo n.k.  Gharama za ziada hutozwa kwa kuongezea katika gharama za posta.

1.2 Huduma za Barua za Biashara zinahusiana na ushughulikiaji wa barua ambazo ni kwa madhumuni pekee ya biashara (miamala).

2. Huduma za Kutuma Barua kwa anwani za Tanzania unafanyika kwa njia zifuatazo:

I. Masanduku ya Posta: Masanduku haya yamefungwa katika ofisi zote za posta na ofisi ndogo za posta nchi nzima na yanakodishwa baada ya kujaza fomu maalumu na kufuata taratibu za kiofisi. Utumiaji wa masanduku ya posta unawahakikishia watumiaji usalama, usiri na uhuru katika uchukuaji wa barua zao.

II. Sanduku Binafsi la Barua: Huduma hii inapatikana kwa kutuma maombi kwa Postamasta wa ofisi yoyote ya posta. Kimsingi linawafaa wateja ambao wanapata barua nyingi (kila siku) na kwa kawaida wanajiandaa kuchukua/kupeleka angalau mara moja kwa siku. Barua kwa watumiaji wa masanduku binafsi ya barua kwa ajili ya kuchukua/kupeleka zinafika mapema kuliko zile zinazopelekwa na mhudumu wa posta.

III. Huduma Maalumu ya Kufikisha Barua: Hii ni huduma iliyoanzishwa kwa ajili ya taasisi ambazo zina Sanduku Binafsi la Barua na zinaandaa idadi kubwa ya barua. Kulingana na kiwango kilichokubalika cha barua, Posta hukusanya barua za mteja kwa kutumia anwani binafsi na kutuma katika ofisi zao kwa gharama wanazokubaliana. Huduma hii inaokoa muda wa mteja, fedha na miundombinu inayohitajika kwa ajili ya kupeleka na kuchukua barua.

IV. Uhifadhi wa barua kwa muda posta: Hii ni huduma kwa watu wanaosafiri mbali na maeneo yao ambao wanatarajia kupokea barua muhimu. Wateja wanaopenda huduma hii wanaweza kuomba barua hiyo kwa kutuma maombi ya “uhifadhi wa barua kwa muda posta” au “kuitwa kuchukua barua”. Pia, kunapaswa kuwa na uthibitisho wa utambulisho ili kuhakikisha kwamba barua inatolewa kwa mhusika; mwombaji anapaswa kueleza anatarajia kupokea barua kutoka eneo au wilaya gani. Kama anaamua kutuma mtu wa kumchukulia barua, mesenja, licha ya kupewa taarifa za hapo juu, lazima awe na idhini ya maandishi ya kuchukua barua hizo.

V. Ufikishaji wa barua mitaani:  Hii ni huduma ya kutuma barua nyumba kwa nyumba kwa kutumia mhudumu wa posta. Ufanisi wa huduma hii kwa kiasi kikubwa unategemea ni kwa kiasi gani mtaa umebainishwa kwa jina na namba ya mtaa.

VI. Huduma za kupiga simu: Pale ambapo hakuna huduma ya kutuma barua nyumba kwa nyumba na watu hawawezi kulipia huduma ya sanduku binafsi la barua au barua binafsi, wateja wanaweza kuomba barua zao katika ofisi za posta au wakala wa posta wakati wa saa za kazi.

Tanzania Census 2022

Top
X

Tanzania Posts Corporation

You have no authorized to right click contents of TPC, All rights reserved!