Kuhusu Shirika la Posta Tanzania

Shirika la Posta Tanzania lilianzishwa mwaka 1994 kwa lengo la kutoa huduma za posta ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuiunganisha Tanzania na dunia.

Kama Mwendeshaji wa Posta wa Taifa Aliyeteuliwa, biashara na huduma za TPC zimegawanyika katika:-

Lojistiki za Barua & Vifurushi, Usafirishaji  na ufikishaji wa mizigo kwa haraka, Fedha & Uwakala, Huduma za matumizi ya TEHAMA, pamoja na usanifu, ufungaji na tozo za utumaji wa barua, kufunga na kukodi maboksi na mabegi ya kupelekea barua binafsi, uninifu, uzalishaji na uuzaji wa bidhaa za stempu na huduma nyingine za rejareja zinazojumuisha uuzaji wa viandikia na vifaa vya matumizi ya ofisi na shule.

"KUTOA HUDUMA BORA ZA POSTA KWA WOTE ZITAKAZOKIDHI MATARAJIO YA WATEJA"

"SHIRIKA LA POSTA TANZANIA KUTAMBULIWA DUNIANI KOTE KAMA SHIRIKA LA POSTA LINALOTOA HUDUMA KWA UFANISI, UMADHUBUTI NA ZA KIPEKEE."

"NI POSTA YA UBUNIFU NA INAYOFAA”

Tanzania Census 2022

Top
X

Tanzania Posts Corporation

You have no authorized to right click contents of TPC, All rights reserved!