Shirika la Posta Tanzania Ofisi

Phone #: 022-2124115
E-mail: dsm.region@posta.co.tz

Phone #: 027-2503006
E-mail: arusha.region@posta.co.tz

Phone #: 024-2230106
E-mail: zanzibar.region@posta.co.tz

Phone #: 026-2322265
E-mail: dodoma.region@posta.co.tz

Phone #: 026-2701555
E-mail: iringa.region@posta.co.tz

Phone #: 028-2222288
E-mail: kagera.region@posta.co.tz

Phone #: 027-2752997
E-mail: moshi.region@posta.co.tz

Phone #: 028-2802625
E-mail: kigoma.region@posta.co.tz

Phone #: 025-2502268
E-mail: mbeya.region@posta.co.tz

Phone #: 023-2603134
E-mail: morogoro.region@posta.co.tz

Tunakaribisha maoni na mapendekezo yako kuhusu bidhaa na huduma zetu, utendaji wetu, na tovuti yetu. Kuna njia kadhaa za kuwasiliana nasi; tunakuomba uzitumie kwa namna iliyo rahisi kwako ili kutufahamisha namna Posta inavyoweza kukuhudumia vizuri zaidi!

Hapo chini kuna jedwali lenye orodha ya ofisi zetu, namba ya simu na anwani ya baruapepe. Tafadhali zitumie kila utakapokuwa na swali au maoni.

Pia, tunahitaji kusikia kutoka kwako, tafadhali tumia mawasiliano hapo chini kuwasiliana nasi moja kwa moja.

Pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia anwani zifuatazo:

Makao Makuu: Posta House

Mtaa wa 7 Ghana,
S.L.P 9551 Dar es Salaam
Namba ya Simu: 255-22-2118280
Namba ya Faksi: 255-22-2113081
Katika Anwani Yetu ya Posta:
Au kupitia baruapepe zifuatazo:

Taarifa za Jumla: info@posta.co.tz
Huduma kwa Wateja: customer.care@posta.co.tz

Tanzania Census 2022

Top
X

Tanzania Posts Corporation

You have no authorized to right click contents of TPC, All rights reserved!